Current SIBIAM Committee

Pengerusi / President
Dr. Yang Mee Eng 

Timbalan Pengerusi / Vice President
Prof Dr Amara Naicker

Setiausaha / Secretary 

Ir Dr Kribanandan G N

 Timbalan Setiausaha /Assistant Secretary

Nazri Bin Mohamed Rasdi

Bendahari / Treasurer

Francis Arulanandam

Bendahari/ Assistant Treasurer

Lt. Col Selvaraja Timbalan

 Ahli Jawatankuasa/ Committee Members

Dr. Yasmin Osman
Aini binti Salamat
Aveena Devi
Kalaichelvam
Kenneth D’cruz

 Juruaudit Dalaman/ Internal Auditors

Steven Gan Eng Huat
Jyan Kothari