Committee member list of 2017

Pengerusi / President
Dr. Yang Mee Eng 

Timbalan Pengerusi / Vice President
Prof Dr Amara Naicker 

Setiausaha / Secretary 

Ir Dr Kribanandan G N

 

Timbalan Setiausaha /Assistant Secretary

Nazri Bin Mohamed Rasdi

Bendahari / Treasurer

Francis Arulandam

Bendahari/ Assistant Treasurer

Lt. Col Selvaraja Timbalan

Ahli Jawatankuasa/ Committee Members
Dr. Yasmin Osman
Aini binti Salamat
Aveena Devi
Kalaichelvam
Kenneth D’cruz

Juruaudit Dalaman/ Internal Auditors
Steven Gan Eng Huat
Jyan Kothari