Committee member list of 2017

Dr. Yang Mee Eng 
(Pengerusi/ Chairman)

Prof Dr Amara Naicker 
(Timbalan Pengerusi/ Vice Chairman)

Ir Dr Kribanandan G N
(Setiausaha/ Secretary)

En. Nazri Bin Mohamed Rasdi
(Timbalan Setiausaha/Asst. Secretary)

Francis Arulandam
(Bendahari/ Treasurer)

Lt. Col Selvaraja Timbalan
(Bendahari/ Asst Treasurer)

Ahli Jawatankuasa/ Committee members:
Dr. Yasmin Osman
Aveena Devi
Mr. Kenneth D’cruz
Ms. Aini binti Salamat
Kalaichelvam

Juruaudit Dalaman/ Internal Auditors:
Steven Gan Eng Huat & Jyan Kothari